Biriyani Shop in Marathahalli

nizams biriyani house

Nizams Biriyani House

mobilesmall 9901411515    usersmall Anji Babu    mailsmall nizamsbiriyanihouse@gmail.com
Beef Biryani Restaurant, Biryani Center, Biryani H

Food & Catering / Biriyani Shop
mma kababs and biriyani centre

MMA Kababs And Biriyani Centre

mobilesmall 7795353171    usersmall Khan    mailsmall khansajid741@yahoo.com
Beef Biryani Restaurant, Biryani Center, Biryani H

Food & Catering / Biriyani Shop
bahar cafe

Bahar Cafe

mobilesmall 9731532761    usersmall Bahar    mailsmall Not Mentioned
Beef Biryani Restaurant, Biryani Center, Biryani H

Food & Catering / Biriyani Shop
shanmukha restaurant

Shanmukha Restaurant

mobilesmall 9036209015    usersmall Krishna    mailsmall shanmukharestaurant@gmail.com
Beef Biryani Restaurant, Biryani Center, Biryani H

Food & Catering / Biriyani Shop
meghana foods

Meghana Foods

mobilesmall 7022902925    usersmall Murali    mailsmall Not Mentioned
Beef Biryani Restaurant, Biryani Center, Biryani H

Food & Catering / Biriyani Shop